Puzzel van de maand

Klik op deze link en veel plezier!!
Sabrina on vrijdag 07 maart 2008 - 14:29:17
reactie: 1

  Heren Trim-Fit

In verband met werkzaamheden aan de zaal aan de dr. P. van Hoekstraat zal de les van de heren Trim-Fit in de weken 11 en 15 worden gegeven in de zaal aan de haaksbergerstraat.

Sabrina on dinsdag 04 maart 2008 - 17:36:49
reactie: 0

  Puzzel van de maandKlik op deze link en veel plezier!!
Sabrina on vrijdag 22 februari 2008 - 00:05:59
reactie: 0

  Vakantie

Volgende week, 25 februari tot 2 maart, is het vakantie. In verband met de aanstaande wedstrijden hebben sommigen een uitnodiging gekregen voor een extra les.

Fijne vakantie!!
Sabrina on woensdag 20 februari 2008 - 13:14:59
reactie: 0

  Jaarvergadering


Beste leden,
 
Hierbij nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering op
woensdag 20 februari 2008 in de
vergaderzaal van de Diekmanhal J.J. van Deinselaan 22,
aanvang 20.00 uur.
 
                agenda
 
1.             Opening
2.             Inkomende stukken
3.             Notulen jaarvergadering 14-03-2007
4.             Secretaresse leest het verslag van 2007 voor
5.             Penningmeester doet verslag van het boekjaar 2007
6.             verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
7.             Begroting voor 2008
8.             Verkiezing van bestuursleden
         	     Dhr. W. Rijkeboer: wel herkiesbaar
              
9.           Jubilarissen
10.          Activiteiten 2008
11.          Mededelingen
12.          Rondvraag
13.          Sluiting
 
Sabrina on dinsdag 19 februari 2008 - 17:42:18
reactie: 0

  Nieuwe site!!Bij deze willen we de nieuwe site van Sparta Wilhelmina voorstellen.

Mede mogelijk gemaakt door dhr S. Pots.

Bij deze hartelijk dank voor zijn inzet!
  front.gif
  
Kees on zondag 23 december 2007 - 14:50:23
reactie: 0

Go to page:   1 2 3 ... 35 36 [37]