Jaarvergadering


Beste leden,
 
Hierbij nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering op
woensdag 20 februari 2008 in de
vergaderzaal van de Diekmanhal J.J. van Deinselaan 22,
aanvang 20.00 uur.
 
                agenda
 
1.             Opening
2.             Inkomende stukken
3.             Notulen jaarvergadering 14-03-2007
4.             Secretaresse leest het verslag van 2007 voor
5.             Penningmeester doet verslag van het boekjaar 2007
6.             verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
7.             Begroting voor 2008
8.             Verkiezing van bestuursleden
         	     Dhr. W. Rijkeboer: wel herkiesbaar
              
9.           Jubilarissen
10.          Activiteiten 2008
11.          Mededelingen
12.          Rondvraag
13.          Sluiting
 
Sabrina on dinsdag 19 februari 2008 - 17:42:18
reactie: 0

  Nieuwe site!!Bij deze willen we de nieuwe site van Sparta Wilhelmina voorstellen.

Mede mogelijk gemaakt door dhr S. Pots.

Bij deze hartelijk dank voor zijn inzet!
  front.gif
  
Kees on zondag 23 december 2007 - 14:50:23
reactie: 0

Go to page:   1 2 3 ... 37 38 [39]