Contributie


Contributie:


  Maand      Kwartaal      
Leden 4-17 jaar  € 8,-  € 24,- 
Leden vanaf 17 jaar € 10,-  € 30,- 
Extra recreatie les
extra op basiscontributie 
€ 7,00€ 21,00
Selectie 2 uur (zat)    € 23,00
€ 69,00
Selectie 1,5 uur (zat)
€ 17,00
€ 51,00
Selectie (woe)
€ 23,00
€ 69,00

Betalingsmogelijkheden:

Voor het betalen van de contributie kunt u gebruik maken van
automatische incasso.
Zo'n automatische incasso kan pas plaats vinden als u daar zelf
toestemming voor geeft. Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier
volledig in te vullen die u op de les kunt krijgen.
De contributie wordt rond de 5e van de eerste maand van het kwartaal
geïncasseerd.

Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 56 dagen de tijd
om dit kenbaar te maken bij uw bank.

Indien de ouder(s)/verzorger(s) van het kind de kosten van het
lidmaatschap niet op kunnen brengen, biedt het jeugdsportfonds wellicht
uitkomst. Deze stichting vergoedt onder bepaalde voorwaarden
(gedeeltelijk of volledig) de kosten voor het lidmaatschap en bijkomende
kosten. De stichting is telefonisch bereikbaar op nummer 06-14813945 of
via de mail consulent.enschede©jeugdsportfonds.nl. U kunt ook een kijkje

De leden van de selectie krijgen een korting van 50% op de kosten van de recreatieles.

Heeft u nog vragen?

Mail de ledenadministratie: leden©spartawilhelmina.nl